Met maatwerk software kunnen bedrijven het systeem aanpassen aan hun bedrijfsprocessen en het zo beter afstemmen op hun organisatiestructuur.

Bedrijven staan vaak voor de grote uitdaging om geschikte ERP-software te vinden, maar de juiste ERP-oplossing is simpelweg niet te vinden op de markt. Uw eigen processen en structuren zijn te specifiek om ze in hun geheel in kaart te brengen door kant-en-klare ERP-software.

Dit resulteert meestal in dure aanpassingen aan de software. Het aanpassen van ERP-systemen neemt al jaren toe en met de vraag groeit ook het aanbod op de markt. Vandaag de dag zijn er tal van systemen waarmee nog complexere aanpassingen aan de ERP-software eenvoudig en ongecompliceerd kunnen worden gedaan. We willen deze systemen hieronder nader bekijken.

Wat is maatwerk software?

Daarvoor houden we ons echter bezig met de vraag wat is maatwerk software? En waarom bedrijven systemen moeten aanpassen aan hun processen. Het antwoord ligt in de manier waarop erp-software werkt. De zogenaamde Enterprise Resource Planning beschrijft de taak van een bedrijf om bestaande resources zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Het doel is om verspilling in de processtroom bloot te leggen en te vervangen door lean geoptimaliseerde processen. Hiervoor brengt ERP-software alle processen van een bedrijf digitaal in kaart en voegt de gegevens samen in een centrale database. Alle actoren in het bedrijf hebben hier dan toegang toe en kunnen sneller en beter werken met dezelfde data- en informatieniveaus.

Middelen worden naar behoefte verdeeld over de bestaande processen, zodat knelpunten en verspilling kunnen worden vermeden. Hiervoor bestaat een ERP-software uit verschillende modules, die elk een specifiek verantwoordelijkheidsgebied in het bedrijf bestrijken. De modules worden via de centrale database met elkaar verbonden en egaliseren zo het pad voor afdelingsoverstijgende processen.

Customizen gaat nu over het overal aanpassen van de applicatie aan je eigen processen zodat ze aan de softwarekant kunnen worden weergegeven. Omdat bedrijven soms sterk van elkaar verschillen, is het nauwelijks mogelijk om alle individualiteiten in één product te presenteren. Daarom bieden veel ERP-leveranciers tal van aanpassingsmogelijkheden binnen het voltooide systeem.

ERP in de cloud

Vooral in de cloud, dus wanneer de ERP-software als SaaSwordt aangeboden, zijn aanpassingen meestal maar in beperkte mate mogelijk. Aangezien een bedrijf niet de volledige broncode verwerft, maar alleen betaalt voor het gebruik van een systeem in de cloud, moeten er binnen de software aanpassing opties worden gemaakt.

Deze maken het mogelijk om uw eigen organisatiestructuur te volgen zonder wijzigingen aan te brengen in de code zelf. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun eigen koppelingen maken naar processen en hun eigen ontwerpsjablonen in het systeem invoeren. Rollen en rechten van de eigen medewerkers kunnen ook vrij worden gedefinieerd.

Voor- en nadelen van het aanpassen van ERP-software

Naast de vele voordelen die maatwerk met zich meebrengt, kan dit ook tot wat problemen leiden. Er moet bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat het systeem in staat blijft om te updaten. Ondanks alle individuele aanpassingen moet ervoor worden gezorgd dat updates van de provider nog steeds kunnen worden gebruikt.

In het verleden waren er steeds meer updates die de individuele aanpassingen niet overnamen. Dit kan een serieus probleem worden. Providers houden hier tegenwoordig echter veel meer rekening mee en bieden mogelijkheden om bij elke update de individuele aanpassingen over te nemen.

Aanpassingen zijn tegenwoordig over het algemeen ook veel gemakkelijker te maken. Zoals in het begin al vermeld, hoeft de broncode niet altijd herschreven te worden. Veel systemen bieden tegenwoordig een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden. Dit is vooral voordelig omdat het de software in staat stelt om met het bedrijf mee te groeien.

Low-code platformen in opkomst

Als het aanpassen van opties binnen het systeem hun grenzen bereikt, is de wijziging van het systeem op basis van code essentieel. Vooral als het gaat om het opzetten van nieuwe interfaces of functies, moet de code meestal worden gewijzigd. Dit is waar  de trend van low-code of no-code systemen zich ontwikkelt.  Aanpassingen aan de broncode kunnen snel en eenvoudig worden gemaakt, ook zonder eigen programmeerkennis.

Op deze manier kan altijd flexibel en onafhankelijk van de betreffende aanbieder op nieuwe ontwikkelingen worden ingespeeld. Aanpassingen kunnen ook snel en eenvoudig worden doorgevoerd bij het aansluiten van nieuwe locaties of het uitbreiden van het eigen bedrijfsgebied zonder het kernsysteem te beïnvloeden.

Vooral in project management software is het enorm voordelig om het systeem aan te kunnen passen aan de eisen van het betreffende project. Hier moeten rollen opnieuw worden gedefinieerd, processen opnieuw worden opgezet en moeten resources naar behoefte worden gedistribueerd naar de nieuwe processen. Een hoge mate van aanpassing binnen de ERP-software helpt hierbij enorm.

Conclusie: Aanpassen in opkomst

De behoefte aan individuele maatwerkmogelijkheden binnen uw eigen ERP-software groeit al jaren gestaag. De aanbieders hebben dit ook onderkend en bieden steeds meer mogelijkheden om het ERP-systeem zonder veel programmeerwerk aan te passen. Vooral kleinere bedrijven zonder eigen IT-afdeling en bedrijven met steeds wisselende business area’s profiteren enorm van deze mogelijkheid.

Vind nu uw perfecte ERP-software op www.erpoverzicht.nl  en gebruik onze vergelijkingstool. Hiermee heeft u de mogelijkheid om verschillende systemen op de markt direct volgens uw criteria te filteren en direct met elkaar te vergelijken. Start vandaag nog uw vrijblijvende en gratis zoektocht met de hulp van onze consultants.

Pin It on Pinterest